Sijaistaminen – kuin työharjoittelu, mutta palkalla?

Useat kasvatus- ja opetusalan opiskelijat tekevät opintojensa ohella sijaisuuksia joko päiväkodeissa tai kouluissa. Tämä onkin erinomainen tapa kerätä työkokemusta ja saada jalkaa oven väliin työelämän saralla. Kiertäessä eri yksiköitä opiskelija saa hyödyllisiä kokemuksia eri talojen käytänteistä, ja eri yksiköissä hän kohtaa erilaisia ammattilaisia, joiden tavasta työskennellä saa rakennuspaloja oman ammatillisen identiteetin rakentamiseen. Lisäksi sijaistaminen on “helppoa” rahaa ja lisätienestiä opiskelijalle, joka ainakin tukien varassa eläessään elelee suhteellisen niukasti.

Miten sijaisuuksia sitten saa? Tässä on varmastikin kaupunkikohtaisia eroja, ja tapoja on monia, mutta kotikaupungissani, Tampereella, alan opiskelija voi hakea kaupungin omaan sijaisrekisteriin. Toinen vaihtoehto on omien tietojen jakaminen esimerkiksi sen yksikön johtajalle, jossa opiskelija on ollut työharjoittelussa. Viimeisin sijaisjaksoni on juurikin tätä kautta napattu. Tällaisissa sijaisuuksien hankkimisessa on se etu, että yksikkö johon menee, on todennäköisesti jo jokseenkin tuttu, joten kaikkiin käytänteisiin tai yksikön tiloihin ei tarvitse enää tutustua uudelleen.

Viimeisin sijaisuuspätkäni oli viikon mittainen lastenhoitajan sijaisuus 0-2–luokalla, eli toisin sanoen eskari-ykkösluokka-kakkosluokka –yhdysluokassa.  Ennen sijaisuutta minua jännitti kovasti, sillä olen aiemmin ollut vain “tavallisissa” päiväkoti- ja eskariryhmissä, joten sijaisuus yhdysluokassa olisi aivan uudenlainen kokemus. Myös työtiimi oli minulle täysin uusi, sillä se koostui luokanopettajasta, varhaiskasvatuksen opettajasta ja lastenhoitajasta perinteisten varhaiskasvatuksen opettaja + kaksi lastenhoitajaa –tiimien sijaan. Mikä siis tulisi olemaan lastenhoitajan rooli tämänkaltaisessa ryhmässä? Suhtauduin alkavaan sijaisuuspätkään kuitenkin ennen kaikkea kiinnostuksella, koska luvassa olisi varmasti opettavainen viikko uudessa tiimissä ja ympäristössä. 

Viikkoni sijaisena kului loppupeleissä nopeasti. Ensimmäiset päivät menivät totutellessa uusiin kuvioihin, mutta loppuviikosta homma alkoikin olla kunnolla hanskassa. Erityisesti sijaisuuden ensimmäinen päivä oli haastava, koska luokan käytänteet ja tilat olivat todella vieraita, ja ryhmän arki oli täynnä eri liikkuvia osia. Toisella ja ensimmäisellä luokalla oli omat aikataulut oppitunteineen ja eskarilaisilla taas täysin omat kuviot. Niiden lisäksi Eppu-kerho oli aamuisin ja iltapäivisin. Arjen pakkaa sekoittivat myös välitunnit ja muut ulkoilut sekä niihin liittyvät käytänteet. Pää oli siis täysin pyörällä, ja alkuvaiheessa joutui siksi kyselemään paljon. 

Sijaisviikossani parasta oli se, että pääsin hyödyntämään uudella tavalla opinnoissani oppimia asioita käytännössä. Minuun ja osaamiseeni luotettiin, joten pääsin viikkoni aikana toimimaan “tukiopettajana” yksittäisille lapsille. Opiskelin kandidaatintutkintooni sivuaineeksi erityiskasvatuksen, ja pääsin sijaisuuteni aikana hyödyntämään niiden sisältöjä tukiessani henkilökohtaisesti lapsia, joilla oli haasteita lukemisessa ja kirjoittamisessa. Oli myös erityisen palkitsevaa huomata, miten lapset innostuivat itse, kun he oivalsivat heille haastavia asioita, ja ylittivät itsensä. Nämä ovat hetkiä, jotka muistuttavat siitä, miksi tälle alalle hakeuduin, ja miksi tekemäni työ on niin arvokasta.

Mitä sijaisuudesta jäi loppupeleissä käteen? Miten sijaisuus eroaa esimerkiksi työharjoittelusta? Viikkoni aivan uudenlaisessa ryhmässä ja tiimissä lisäsi ennen kaikkea kokemusta itsestäni alani ammattilaisena. Sain rakennuspaloja ammatillisen identiteettini rakentamiseen, ja pystyin laajentamaan osaamistani sopeutuessani uudenlaiseen tilanteeseen ja käytänteisiin. Sijaisena kannattaakin ottaa kaikki ilo irti, ja hyödyntää sitä, ettei sijaiseen kohdisteta kovinkaan suuria odotuksia. Sijaisella on oikeus saada sopiva perehdytys tehtävään ja kysellä ryhmän asioista ja käytänteistä. Kukaan ei voi osata kaikkea vieraan yksikön asioita, joten sitä ei myöskään automaattisesti oleteta. Kyselemällä paljon oppii myös itse enemmän. Sama pätee toisaalta myös työharjoitteluihin, sillä työharjoittelija on päiväkodissa ensisijaisesti oppimassa. Koen, että keskeisin ero työharjoittelun ja sijaisuuksien tekemisen välillä on se, että sijaisuudesta saa palkkaa. Sijaisena on myös kasvatusvastuullinen, joka tarkoittaa, että sijainen on vastuussa lapsista. Opiskelijalla vastaavaa vastuuta ei ole, eikä häntä saa esimerkiksi jättää yksin lasten kanssa. Sijaisena omaa tekemistä ei myöskään jatkuvasti arvioida tai havainnoida, mikä on taas tavallinen käytänne työharjoittelussa. Sijaisena saa siis siinä mielessä ottaa vähän rennommin, sillä ei ole jatkuvasti tunnetta siitä, että itseä tai omia toimia tarkastellaan suurennuslasin läpi.

Yksi ero työharjoittelun ja sijaisuuden välillä on se, että sijaisuudessa ei ole kasapäin kirjallisia tehtäviä, joita taas tuli tehdä työharjoittelussa jopa sadan sivun edestä. Näin ollen sijaisena työasiat jäävät työpaikalle, ja ero työn ja vapaa-ajan välillä on selkeämpi. Siitä syystä olen itse kokenut sijaisuudet huomattavasti vähemmän kuormittavina ja stressaavina verrattuna työharjoitteluihin.  Voin siis lämpimästi suositella sijaisuuksia kaikille, joita ne vähänkään kiinnostavat! Parhaimmillaan tätä kautta saa kurkistusikkunan työelämään, ja käteen voi jäädä uusia oppimiskokemuksia, joita käyttää oman ammatillisen identiteetin rakennuspaloina.

Rosa Parkkinen

Vastaavanlaiset artikkelit

Viimeisimmät julkaisut

Suositellut työpaikat

Automaalari Tampereelle

Haemme asiakkaallemme automaalaria Espooseen.Etsimme reipasta, innokasta henkilöä jonka tärkein ominaisuus on halu ja hyvä asenne autoalaa kohtaan. Voit olla automaalariuran alkupäässä tai kokeneempi alan koulun...

Rakennusinsinööri Turkuun

Etsimme asiakasyrityksellemme suorarekrytointina rakennusinsinööriä vakituiseen työsuhteeseen Tampereelle. Asiakkaamme liikevaihto on tällä hetkellä noin 10 Meur vuodessa ja yritys on kovassa kasvussa. Kasvun myötä heidän matalaan...

Rengasasentaja Ouluun

Etsimme RENGASASENTAJIA kevätsesonkiin usealle eri Vantaan toimipisteelle! Etsitkö fyysistä työtä, jossa on mahdollista tehdä paljon töitä koko sesongin ajan mukana porukassa, jossa ei tekemisen meininkiä...