Työelämän trendejä – moniosaajien ja tiimipelaajien tulevaisuus

Tulevaisuuden työelämä näyttää varmasti hyvin erilaiselta verrattuna tämänhetkiseen. Siihen vaikuttaa muun muassa käynnissä olevien digitalisaation ja globalisaation kaltaiset suuret trendit sekä työkulttuurin muutos. Kehityskulun myötä yritykset etsivät toiveisiinsa vastaavia työntekijöitä, joilta odotetaan uudenlaisia valmiuksia ja ominaisuuksia. Ota trendit haltuun jo nyt opiskelijana ja ole valmiina työmarkkinoiden uusiin tuuliin!

Meneillään olevan pandemian myötä olemme saaneet maistiaisia digitalisaation mahdollisuuksista etätyön suhteen ja se vauhdittanee työkulttuurin muutosta entisestään. Työpaikka ei enää ole fyysiseen sijaintiin sidottu, mikä mahdollistaa päällekkäiset projektit ja työsuhteet, joita monilla nykyisin on. Vakinaiset, täysiaikaiset työsuhteet ovat vähenemään päin ja tarjolla on yhä enemmän osa-aikaisia ja projektiluontoisia töitä. Fyysisestä sijainnista riippuvien tulonlähteiden yhdistely voi kuitenkin olla vaikeaa, joten paikkasidonnaisuudesta luopuminen on monille varmasti toivottu muutos. Nuorille se tarjoaa myös mahdollisuuksia etsiä uralleen suuntaa kevyemmin kuin perinteisesti muuttamalla työn perässä paikkakunnalta toiselle.

Digitalisaation tuomien vapauksien ohella toinen merkittävä, käynnissä oleva muutos on monialaisuuden sekä tiimityön korostuminen. Suppeiden alojen asiantuntijoiden suosio saattaa tulevaisuuden työmarkkinoilla olla vähäisempää kuin nykyisin, sillä suurella osalla aloista painottuu jo nyt monipuolinen osaaminen sekä muuntautumiskyky. Voi olla, että luovasti eri aloja niin opinnoissaan kuin urallaankin yhdistelevät henkilöt ovat suosituimpia työnantajien keskuudessa. Nyt ja tulevaisuudessa tapetilla olevat kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen hidastaminen ja erilaisten sairauksien, kuten syöpien, hoidon kehittäminen vaativat monien alojen osaamisen yhdistämistä tullakseen ratkaistuiksi.

Jo nykypäivänä tiedettä ja useita muita töitä tehdään moniammatillisissa tiimeissä, mutta vielä sitäkin parempi satsaus on kouluttaa ihmisiä, joilla on tietotaitoa useilta eri aloilta ja yhdistellä heidän osaamistaan. Esimerkiksi koulumaailmassa eri alojen ammattilaisten tiivis yhteistyö on lasten ja nuorten etu, sillä se mahdollistaa muun muassa oppimisen vaikeuksien ratkaisun on käytettävissä monipuolisesti erilaisia keinoja. Tieteessä monialaisuus taas mahdollistaa eri aloilta saatavan tutkimustiedon yhdistelemisen sekä laajasti eri tekijöitä huomioivien tutkimusten toteuttamisen. Työpaikkojen vaihtuminen ruutuihin ei siis vähennä, vaan ennemmin lisää ryhmätyötaitojen merkitystä lähitulevaisuudessa.

Jotta olisi laaja-alaisia ammattilaisia, täytyy koulutusjärjestelmän pysyä työelämän trendien aallonharjalla. On kiinnostavaa seurata, millaiseksi koulutuskenttä muovautuu vastatessaan kysyntään. Nykyisin moniosaajia syntyy valmiiden, laajaa osaamista painottavien tutkintojen ohella siten, että ihmiset käyvät elämänsä aikana yhä useammin monia eri tutkintoja ja lyhyempiä koulutuksia. Kun kiinnostuksen kohteet muuttuvat ja paikalleen jäänyt ura kaipaa uutta suuntaa, on luontevaa jatkokouluttautua.

Tulevaisuudessa olisi hyvä, jos yhteiskunta mahdollistaisi entistä paremmin liikkuvuuden erilaisten koulutusten ja urapolkujen välillä, sillä nykyisellään esimerkiksi yliopistossa pääaineen vaihtaminen voi olla piinallisen vaikea prosessi. Mikäli vaihtamisen vaatima vaiva mietityttää, alaa valitessaan voi onneksi jo alun perin pyrkiä alalle, joka mahdollistaa laajan perusosaamisen rakentamisen ja tarjoaa mahdollisimman paljon vaihtoehtoisia urapolkuja. Silloin on helpompaa tarvittaessa siirtyä polulta toiselle.

Toinen avaintekijä alojen välisen liikkuvuuden parantamisen ohella on monipuolisuuteen kannustaminen opintojen aikana. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on mahdollista opiskella ainerajat ylittäviä kokonaisuuksia saumattomasti. Lisäksi kokonaisten tutkintojen rinnalla koulutusmarkkinoilla on tilaa sekä kysyntää lyhyemmille kursseille ja koulutuksille, joita käymällä jo tutkintonsa suorittaneet voivat esimerkiksi töiden ohella laajentaa osaamistaan.

Tulevaisuuden työelämä tulee varmasti noudattamaan uusia ja jo käynnissä olevia trendejä sekä muuttumaan suuntiin, joita ei vielä ole edes mahdollista ennakoida. Joustavuus ja muuntautumiskyky ovat siis tärkeitä ominaisuuksia paitsi uudenlaista työkulttuuria myöstulevaisuuden tuntemattomia puolia silmällä pitäen. Vaikka muutokset luovat uudenlaisia odotuksia työntekijöiden varalle, täytyy kuitenkin muistaa, että samaan aikaan entiset vaatimukset muuttuvat ja osin haihtuvat hiljalleen pois. 2030 haluttu työntekijä saattaa olla kahden alan asiantuntija, joka työskentelee tietokoneensa ääreltä samanaikaisesti Suomessa ja jossakin muualla. Hän ei kuitenkaan välttämättä pysty keskittymään työhön meluisassa avokonttorissa istuen tai sonnustaudu univormuun, eikä se haittaa, sillä nämä vaatimukset lienevät 2030-luvun etätyöläisten kohdalla historiaa.


Juuli Lehtinen

Juuli Lehtinen on tutkijasieluinen biologian fuksi Helsingin yliopistosta. Opiskelijaelämän sekä tieteen ohella häntä kiinnostavat luonto, taide ja kirjoittaminen.

Yhteystiedot:
Email: juulilehtinen@outlook.com
Opiskeluaiheinen Instagram-tili: @biologiksi
LinkedIn-profiili: Juuli Lehtinen

Vastaavanlaiset artikkelit

Viimeisimmät julkaisut

Suositellut työpaikat

Automaalari Tampereelle

Haemme asiakkaallemme automaalaria Espooseen.Etsimme reipasta, innokasta henkilöä jonka tärkein ominaisuus on halu ja hyvä asenne autoalaa kohtaan. Voit olla automaalariuran alkupäässä tai kokeneempi alan koulun...

Rakennusinsinööri Turkuun

Etsimme asiakasyrityksellemme suorarekrytointina rakennusinsinööriä vakituiseen työsuhteeseen Tampereelle. Asiakkaamme liikevaihto on tällä hetkellä noin 10 Meur vuodessa ja yritys on kovassa kasvussa. Kasvun myötä heidän matalaan...

Rengasasentaja Ouluun

Etsimme RENGASASENTAJIA kevätsesonkiin usealle eri Vantaan toimipisteelle! Etsitkö fyysistä työtä, jossa on mahdollista tehdä paljon töitä koko sesongin ajan mukana porukassa, jossa ei tekemisen meininkiä...