Tiitus Harkka. Hinnat oppilaitoksille alkaen 680€/kk.

Tiitus Harkka-palvelulla koordinoidaan ja hallinnoidaan oppilaitosten järjestämiä erilaisia harjoittelujaksoja. Tiitus Harkka on suunniteltu selviämään erityisesti sosiaali- ja terveysalojen, sekä kasvatus- ja ohjausalan suurista opiskelijamääristä, mutta se soveltuu käytettäväksi kaikille koulutusaloille. Helppokäyttöinen Tiitus Harkka-palvelu säästää sähköpostirumbaa ja sujuvoittaa harjoittelupaikkojen jakamisprosessia.

Digitaalinen kanava

Palvelun perusidea on tarjota työnantajille yksi digitaalinen kanava, jossa kaikki harjoitteluun liittyvät eri vaiheet voidaan hoitaa. Työnantajat voivat ilmoittaa harjoittelupaikkoja ennakoivasti etukäteen, tai vastata oppilaitosten lähettämiin kutsupyyntöihin. Oppilaitos pystyy puolestaan seuraamaan reaaliaikaisesti, milloin ja missä harjoittelupaikkoja olisi tarjolla ja varaamaan paikan tietylle opiskelijalle.

Kehittäjäryhmä

Tiituksen uutta sovellusta kehitetään tällä hetkellä yhdessä yli 10 suomalaisen oppilaitoksen kanssa. Oppilaitosten edustajat ovat muodostaneet yhteisen projektitiimin, johon kuuluu eri alan asiantuntijoita eri organisaatioista. Projektiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Sovelluksen ensimmäiset pilotit on tarkoitus järjestää keväällä 2021. Ole yhteydessä mikäli oppilaitoksenne haluaa mukaan projektiryhmään.

Tiitus Harkka mullistaa Harjoitteluiden organisoinnin

Tiitus Harkka sujuvoittaa sosiaali- ja terveysalan harjoitteluiden järjestämistä huomattavasti. Palvelu on kehitetty alan asiantuntijoita kuunnellen. Harkka kokoaa kaiken tiedon yhteen näkymään. Se sujuvoittaa harkkojen järjestämistä ja korvaa kymmeniä sähköposteja. Palvelussa voit aikatauluttaa ja suunnitella lukuvuoden harjoittelujaksoja ja nähdä reaaliaikaisesti vapaat paikat.

Harkan toiminta-ajatus on selkeä ja se vähentää väärinymmärrysten ja inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Harkka pitää kaikkien työnantajien yhteystiedot järjestyksessä eikä yhteystietojen etsimiseen tarvitse käyttää enää aikaa.